English
 Све/ОбластиERRA Summer School: Introduction to Energy Regulation
July 6-10, 2015, Budapest, Hungary

  Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 29. јун 2015. - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије

AERSСавет Агенције за енергетику је дао сагласност на нове цене електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца који имају право да електричну енергију набављају по регулисаним ценама. Цене електричне енергије за домаћинства се повећавају у просеку за 4,4%. Просечно повећање цена за све купце са правом на регулисану цену је 4,5% (без трошкова акцизе).


БЕОГРАД, 26. јун 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015.

AERSСавет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање.

Од 1. јула 2015. године цене природног гаса биће ниже од досадашњих у просеку за 11,2% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 10,5%.


БЕОГРАД, 29. мај 2015. - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967.

Министарствo рударства и енергетике Републике Србије  одбило је жалбу Доо Вуковић 1967 на решење Агенције за енергетику о одузимању лиценце за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом тој фирми због непридржавања законом прописаних услова за обављање енергетске делатности. Министарство је решење о одбијању жалбе доставило Доо Вуковић 1967 за трговину и услуге 28. маја 2015. године.


БЕОГРАД, 28. мај 2015. - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015.

Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке органа управљања 33 јавнa снабдевача о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање. Од 1. јуна 2015. године цене природног гаса биће ниже од важећих у просеку за 5,4% за све купце који имају право на јавно снабдевање, а за домаћинства за 5,1%.


БЕОГРАД, 12. март 2015. - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса

AERS

Усаглашавањем са директивама Европске уније обезбеђено је да се и у Србији цене транспорта природног гаса од 01. фебруара 2015. формирају на исти начин као у ЕУ. У том оквиру је извршена и корекција учешћа фиксних и варијабилних трошкова у структури укупне цене, приближавањем реалном стању и европској пракси, тако да су 70% фиксни трошкови, а 30% варијабилни (до сада је у Србији било обрнуто). Ова промена је имала за последицу битно повећање цене капацитета (којом се покривају фиксни трошкови), али је пропорционално смањен удео цене енергента у трошковима транспорта.


БЕОГРАД, 2. фебруар 2015. - Због јачања долара нове цене гаса од марта

AERS

Иако су набавне цене природног гаса изражене у доларима у првом кварталу 2015. године ниже за 8.6%, од 02. марта обрачунаваће се нове, више цене гаса за јавно снабдевање. Ова промена је настала због раста курса долара за 16.8% од последње промене цена. Након претходне провере, Савет Агенције за енергетику дао је сагласност на одлуке о новим ценама органа управљања 33 јавнa снабдевача.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса

AERS

Савет АЕРС дао je на  седници од  30. јануара 2015. сагласност на Oдлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса  коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад у 26. јануара 2015. године.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 287 седници од 30. јануара 2015. године, дао сагласност на измене Правила  о раду дистрибутивног система електричне енергије привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ ,  „Центар“ Крагујевац, „Електросрбија“  Краљево, „Југоисток“ Ниш и  „Електровојводина“ Нови Сад. Измена се односи на одређивање профила потрошње за домаћинства и остале купце код којих се укупно утрошена електрична енергија очитава месечно.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  30. јануара 2015. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.


БЕОГРАД, 1. фебруар 2015. - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса за 18 операторе дистибутивног система . Поменута правила уређују начин планирања дистрибутивног система, техничке услове прикључења, приступ систему, мерење са дефинисаном мерном опремом, одржавање објекта, поступке у случају поремећаја, обавезе корисника система и др. Ова правила су важан део регулативе којом се стварају услови за отварање тржишта природног гаса. Њима се уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника система.

 


БЕЧ, 29. јануар 2015. - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора

AERS

Секретаријат Енергетске заједнице објавио је у среду смернице везане успостављање функционалне, политичке и финансијске независности националних регулаторних тела, као једне од обавеза из Трећег енергетског пакета ЕУ коју су земље потписнице Уговора о ЕнЗ дужне да спроведу. На основу начина на који чланице буду примењивале ове смернице, Секретаријат ће доносити и оцене о њиховом придржавању одредби Уговора о Енергетској заједници у тој области, стоји у саопштењу Секретаријата.


БЕОГРАД, 5. јануар 2015. - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање

AERS

Новим Законом о енергетици који је Народна скупштина усвојила 29. децембра 2014, измењени су услови за стицање  права на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом. Ко и под каквим условима има право на јавно снабдевање електричном енергијом и природним гасом?


БЕОГРАД, 1. јануар 2015. - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године

AERS

Који купци морају, а који могу, али не морају изаћи на тржиште?

Могућност избора снабдевача

Шта ће бити са правним лицима и предузетницима који не изаберу снабдевача благовремено?

Спровођење јавне набавке


БЕОГРАД, 29. децембар 2014. - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса

AERS

Савет АЕРС усвојио је Методологију за одређивање цене приступа складишту природног гаса којом се одређују услови и начин утврђивања максималне висине прихода енергетског субјеката који обавља делатност складиштења и управљања складиштем природног гаса , критеријуми и правила за расподелу тог прихода, елементи за обрачун и начин обрачуна услуге складиштења природног гаса.


БЕОГРАД, 26. децембар 2014. - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 25. децембра 2014. године, у складу са Законом о енергетици, Одлуку о цени системских услуга  у електроенергетском систему за 2015. годину.


БЕОГРАД, 11. децембар 2014. - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе

AERS

Представници националне  Регулаторне агенције за енергетику (РАЕ) Црне Горе посетили су 11. децембра српску Агенцију за енергетику (АЕРС) и том приликом разменили искуства у областима којима се баве, посебно у склопу отварања тржишта енергије и других обавеза из регулативе Европске уније, преузетих чланством у  Енергетској заједници.

 


БЕОГРАД, 10. децембар 2014. - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је дао сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП „Србијагас“. Овим правилима се уређују односи између оператора дистрибутивног система и корисника тог система. Правила су веома важна компонента регулативе којом се стварају услови за отварање тржишта природног гаса и она ће допринети слободном приступу и равноправном положају корисника система, као и рационалном развоју и ефикасном коришћењу система.


БЕОГРАД, 10. децембар 2014. - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 10. децембра 2014. дао сагласност на споразуме између оператора преносног система Републике Србије , Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) и оператора преносних система из Румуније (ТРАНСЕЛЕКТРИКА) и Босне и Херцеговине (НОС БиХ) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2015. годину.


БЕОГРАД, 17. новембар 2014. - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш.

AERS

Савет АЕРС дао je сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш, пошто је оценио да је достављени програм усклађен са одредбама Закона о енергетици.  Овим програмом ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш извршио је обавезу ближег уређивања правила и мера које  предузима на обезбеђивању недискриминаторног понашања у пружању услуге транспорта природног гаса. Истовремено су, поред осталог, створени услови да  независно одлучује и непристрасно и раздвојено делује од  свог оснивача „Yugorosgaz“ АД Београд.  


БЕОГРАД, 17. новембар 2014. - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 17. новембра дао сагласност на Споразуме између  оператора преносног система Републике Србије , Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ - ЈП ЕМС и оператора преносних система из Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД)  и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2015. годину.


БЕОГРАД, 27. октобар 2014. - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је сагласност на Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремило ЈП „Електромреже Србије“. Изменама и допунама Правила су усклађена са Законом о енергетици, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Правилима о раду преносног система, правилима о додели прекограничних капацитета и правилима о раду интерконекције.


БЕОГРАД, 10. октобар 2014. - Зашто и како да трошимо мање енергије?

AERSРачуни за енергију постају све веће оптерећење за домаћинства. На другој страни, сигурно је да у сваком домаћинству постоје различите могућности да се смањи потрошња енергије. Иако нема овлашћења и надлежности у области ефикасног коришћења енергије Агенција за енергетику је припремила преглед мера којима грађани могу да покушају да смање своју потрошњу енергиjе за грејање, хлађење, осветљење, кување и у другим уређајима у домаћинству: ЗАШТО И КАКО ДА ТРОШИМО МАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У НАШИМ КУЋАМА?


БЕОГРАД, 30. септембар 2014. - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике

AERS

Чланови Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне Скупштине Републике Србије дискутовали су на седници одржаној 30. септембра, о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике. Тим поводом, члановима Одбора представљен је Извештај о напретку Републике Србије у области енергетике за период од 2013-2014. године о којем је говорио директор Секретаријата Енергетске заједнице Јанез Копач.


БЕОГРАД, 23. септембар 2014. - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015

AERSНајвеће трошкове енергије за грејање у грејној сезони 2014/2015. (према ценама гаса из октобра, а осталих енергената из септембра 2014.) имаће домаћинства која користе лож уље, пропан бутан гас и електричну енергију директно у грејним телима и котловима за етажно грејање. За набавку енергената или енергије, која је потребна за грејање просечног стана током целе сезоне, она морају издвојити 209 хиљаде динара за лож уље, 125 хиљада динара за пропан бутан гас, односно 107 хиљада динара за електричну енергију. За грејање природним гасом, трошкови су два до три пута мањи и износе 56 хиљада динара.


БЕЧ, 18. септембар 2014. - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора

AERSСекретаријат Енергетске заједнице (ЕнЗ) објавио је 18. септембра Извештај о спровођењу обавеза које су земље чланице преузеле потписивањем Уговора о ЕнЗ. Извештај обухвата период од септембра 2013. до августа 2014. године, а први пут акценат ставља на улогу националних енергетских регулатора. У извештају се наглашава да „један од кључних елемената Трећег енергетској пакета ЕУ, који унутар ЕнЗ ступа на снагу 1. јануара 2015. године чине јаки и независни регулатори“.


АТИНА, 17. септембар 2014. - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана

AERS

Регулаторни одбор Енергетске заједнице и Асоцијација медитеранских регулатора за енергију организовали су први заједнички округли сто у Атини, који је био у великој мери усредсређен на промоцију инвестиција и заштиту потрошача што су главни приоритети оба региона. Том приликом је наглашено да размена информација и стручног знања међу удружењима регулатора помаже при унапређењу транспарентности и ефикасности тржишта енергије и ублажава препреке за инвестиције у земљама чланицама ова два географски блиска региона.


БЕОГРАД, 7. август 2014. - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 06. августа 2014. донео нову Методологију за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање. У односу на претходну Методологију, извршено је усклађивање са процесом отварања тржишта електричне енергије, Ова промена нема утицаја на висину цена за јавно снабдевање


БЕОГРАД, 21. јул 2014. - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање

AERS

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници од 18. јула донео нову Методологију за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање.

Циљ доношења методологије је формирање јединственог регулаторног оквира усклађеног са директивама ЕУ и домаћим законодавством којим се омогућује јавно снабдевање природног гаса по регулисаним ценама купцима који у складу са Законом имају то право на транспарентан и недискримиторан начин.


БЕОГРАД, 21. јул 2014. - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 18. јула донео Одлуку о изменама идопунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса.

 


БЕОГРАД, 18. јул 2014. - Сагласност на правила о раду преносног система

AERSСавет Агенције за енергетику (АЕРС) дао је, на седници одржаној 18. јула 2014. године, сагласност на Правила о раду преносног система "Електромрежа Србије", којима се уређују технички аспекти односа између система за пренос електричне енергије и корисника тог система.

 


БЕОГРАД, 24. јун 2014. - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници од 24. јуна 2014. године Одлуку о начину, поступку и роковима вођења књиговодствених евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и документације за потребе регулације. Овом одлуком ближе је утврђен начин на који енергетски субјекти код којих се примењују регулисане цене на коју Агенција даје сагласност, организују рачуноводство, воде пословне књиге и спроводе раздвајање рачуна по делатностима. 


БИЛТЕН
Билтен #396
(9.6.2015)
Архива ... >>

ВЕСТИ
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
5.1.2015 - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.1.2015 - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године ... >> Детаљније
29.12.2014 - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса ... >> Детаљније
26.12.2014 - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину ... >> Детаљније
11.12.2014 - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније ... >> Детаљније
17.11.2014 - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш. ... >> Детаљније
17.11.2014 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
27.10.2014 - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
10.10.2014 - Зашто и како да трошимо мање енергије? ... >> Детаљније
30.9.2014 - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике ... >> Детаљније
23.9.2014 - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015 ... >> Детаљније
18.9.2014 - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора ... >> Детаљније
17.9.2014 - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана ... >> Детаљније
7.8.2014 - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса. ... >> Детаљније
18.7.2014 - Сагласност на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
24.6.2014 - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије