English
 Све/Области  Home

Прописи

Закони

Закон о енергетици

Архива:

Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09). Закон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05 и 101/07) Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 33/97 и 31/01)


БИЛТЕН
Билтен #383
(3.3.2015)
Архива ... >>

ВЕСТИ
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
5.1.2015 - Новим Законом о енергетици измењени услови стицања права на јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.1.2015 - Обавештење за купце природног гаса који излазе на тржиште 1. јануара 2015. године ... >> Детаљније
29.12.2014 - Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса ... >> Детаљније
26.12.2014 - Утврђена цена системских услуга у електроенергетском систему за 2015. годину ... >> Детаљније
11.12.2014 - Размена искустава националноих енергетских регулатора Србије и Црне Горе ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на правила о раду система за дистрибуцију природног гаса ЈП Србијагас ... >> Детаљније
10.12.2014 - Сагласност на споразуме између оператера преносних система Србије, БиХ и Румуније ... >> Детаљније
17.11.2014 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Мађарске, Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
17.11.2014 - Савет АЕРС дао сагласност на Програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања ДОО „Yugorosgaz-Transport“ Ниш. ... >> Детаљније
27.10.2014 - Oдобрене измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
10.10.2014 - Зашто и како да трошимо мање енергије? ... >> Детаљније
30.9.2014 - Директор Секретаријата Енергетске заједнице о стању у европским интеграцијама Србије из области енергетике ... >> Детаљније
23.9.2014 - Трошкови енергије за грејање просечног стана – грејна сезона 2014/2015 ... >> Детаљније
18.9.2014 - Секретаријат Енергетске заједнице: Кључна улога независних регулатора ... >> Детаљније
17.9.2014 - Заједнички округли сто регулатора Енергетске заједнице и Медитерана ... >> Детаљније
7.8.2014 - Методологијa за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - АЕРС: Нова Методологија за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2014 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса. ... >> Детаљније
18.7.2014 - Сагласност на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
24.6.2014 - Усвојена одлука о регулаторним књиговодственим евиденцијама ... >> Детаљније
24.1.2014 - Коме се упућује приговор на рачун за електричну енергију или природни гас ? ... >> Детаљније
31.12.2013 - Уређивање квалитета снабдевања електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
26.12.2013 - АЕРС дао сагласност на допуну Правила о раду система за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
26.12.2013 - Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за 2014. годину ... >> Детаљније
13.12.2013 - Сагласност АЕРС на споразуме ЈП ЕМС са операторима преносних система Бугарске и Хрватске ... >> Детаљније
13.12.2013 - Измене у Методологији за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
11.12.2013 - Бранислав Прелевић председник Регулаторног одбора Енергетске заједнице ... >> Детаљније
22.11.2013 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета за 2014. ... >> Детаљније
15.11.2013 - АЕРС: Ниже цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.11.2013 - АЕРС: Ниже цене природног гаса од децембра 2013. ... >> Детаљније
11.10.2013 - Сарадња српског и словачког енергетског регулаторног тела ... >> Детаљније
18.9.2013 - Измена Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије ... >> Детаљније
4.9.2013 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПРОСЕЧНОГ СТАНА - грејна сезона 2013/2014. ... >> Детаљније
1.9.2013 - Измена Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање. ... >> Детаљније
16.8.2013 - Агенција за енергетику дала сагласност на правила о раду транспортног система природног гаса ЈП „Србијагас“ ... >> Детаљније
15.8.2013 - Одобрене нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
6.8.2013 - Нове цене гаса за снабдевање јавних снабдевача – више цене и за крајње купце ... >> Детаљније
17.7.2013 - Агенција затражила од ЕПС-ових дистрибутера и снабдевача предузимање мера за даље побољшање ефикасности ... >> Детаљније
16.7.2013 - Агенција одобрила нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2013 - ЕПС доставио Агенцији предлоге нових цена електричне енергије ... >> Детаљније
28.6.2013 - Азербејџански гас Трансјадранским гасоводом до Европе ... >> Детаљније
4.6.2013 - „ЕПС Снабдевање“ јавни снабдевач електричном енергијом ... >> Детаљније
7.5.2013 - АЕРС доставио Народној скупштини извештај о раду за 2012. годину ... >> Детаљније
1.4.2013 - Јавна консултација о правилима о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
5.3.2013 - Консултације о пројектима од интереса за Енергетску заједницу ... >> Детаљније
22.2.2013 - Одлаже се јавна консултација о новој методологији за одређивање цена електричне енергије за јавно снабдевање ... >> Детаљније
8.2.2013 - Нова цена преноса електричне енергије од 1. марта ... >> Детаљније
29.1.2013 - Грузија жели пријем за члана Енергетске заједнице ... >> Детаљније
22.1.2013 - AERS: Дистрибутерима гаса одобрене цене за јавно снабдевање ... >> Детаљније
2.1.2013 - Енергетска заједница: Консултације о Социјалној стратегији ... >> Детаљније
31.12.2012 - АЕРС: Сагласност на цене за јавно снабдевање купаца ЈП Србијагас ... >> Детаљније
28.12.2012 - АЕРС: Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
28.12.2012 - Утврђена цена системских услуга за 2013. годину ... >> Детаљније
19.12.2012 - АЕРС : Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
1.8.2012 - Усвојена нова Методологија за трошкове прикључења на преносни и дистрибутивни систем ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије